Sevgili Ebeveynler ve Çocuklar merhaba,
Prof Dr Şebnem KILIÇ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çocuk İmmünolojisi ve Romatolojisi Öğretim Üyesiyim.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İmmunoloji (bağışıklık) ve Allerjisi, Çocuk Romatolojisi (romatizmal hastalıklar) uzmanlık alanlarımdır.